Select your country or region

Wybierz kategorię

Wybierz kategorię

Wybierz kategorię

Wybierz kategorię

Polityka prywatności / Wyłączenie odpowiedzialności

Zrzeczenie się odpowiedzialności Giant-Bicycles.com

Giant-Bicycles.com, Giant Manufacturing Co. Ltd. oraz Giant Polska Sp. z o.o. uznają znaczenie ochrony prywatności wszystkich informacji przekazywanych przez użytkowników Giant-Bicycles.com i subskrybentów naszych list mailingowych. Na bazie naszego fundamentalnego szacunku dla prawa do prywatności naszych użytkowników powstały następujące wytyczne polityki prywatności, które kierują naszymi relacjami z użytkownikami i subskrybentami.

Giant Manufacturing Co. Ltd. oraz Giant Polska Sp. z o.o. zbierają od Giant-Bicycles.com informacje o użytkownikach poprzez rejestrację na naszych listach mailingowych, aktywność użytkowników na naszych stronach internetowych oraz poprzez pliki cookie. Gdy użytkownicy wchodzą na konkretne strony znajdujące się na naszym serwerze, automatycznie gromadzone są pewne informacje o użytkownikach, w tym ich adresy IP. Adresy IP są wykorzystywane przez komputery do wysyłania żądanych stron do użytkowników.

Lista mailingowa, wiadomość e-mail i/lub newsletter
Jeśli użytkownik chce zapisać się do naszej listy mailingowej i/lub newslettera, prosimy o podanie informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, e-mail oraz adres pocztowy.

Wykorzystanie informacji
Giant-Bicycles.com, Giant Manufacturing Co. Ltd. oraz Giant Polska Sp. z o.o. nie ujawniają stronom trzecim żadnych informacji, które przekażą nam użytkownicy.

Giant-Bicycles.com wykorzystuje adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów z naszym serwerem oraz do administrowania naszą witryną internetową. Używamy ich również do zbierania informacji demograficznych o naszych użytkownikach. Informacje te nie zawierają danych, dzięki którym można zidentyfikować użytkowników. Możemy połączyć informacje demograficzne dostarczone przez subskrybenta podczas rejestracji z danymi zebranymi podczas korzystania z witryny, aby utworzyć zbiorcze profile, określające preferencje naszych użytkowników, dotyczące treści witryny oraz reklam.

Korzystając z adresów e-mail i adresów pocztowych, podanych podczas rejestracji lub w inny sposób, Giant-Bicycles.com, Giant Manufacturing Co. Ltd. i Giant Polska Sp. z o.o. okresowo wysyłają do subskrybentów wiadomości e-mail i pocztę z opisami usług oraz produktów oferowanych przez Giant-Bicycles.com i naszych partnerów. Strony trzecie nie będą kontaktować się z naszymi subskrybentami za pomocą naszej poczty e-mail i list mailingowych z wyjątkiem wiadomości od naszych partnerów, zawartych w ramach wysyłanych przez nas wiadomości e-mail i/lub poczty, chyba że użytkownicy zechcą być umieszczeni na liście osób chętnych do otrzymywania wiadomości e-mail i/lub poczty od naszych partnerów na interesujące ich tematy.

Na życzenie Giant-Bicycles.com, Giant Manufacturing Co. Ltd. oraz Giant Polska Sp. z o.o. usuną użytkownika (oraz powiązane z nim informacje) z naszej bazy danych lub zezwolą na jego rezygnację z otrzymywania wiadomości e-mail lub poczty.

Zagadnienia ogólne
Giant-Bicycles.com, Giant Manufacturing Co. Ltd. oraz Giant Polska Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za treści lub politykę prywatności stron internetowych, do których podają linki, lub stron internetowych swoich reklamodawców.

Giant-Bicycles.com, Giant Manufacturing Co, Ltd. oraz Giant Polska Sp. z o.o. podejmują należyte środki ostrożności, aby zabezpieczyć dane osobowe przed ich ujawnieniem.

Dane, o których mowa wyżej, zostaną ujawnione tylko i wyłącznie jeśli użytkownik wyraził taką zgodę.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Powiadamianie o zmianach
Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej polityki prywatności, zamieścimy te zmiany na Giant-Bicycles.com, aby nasi użytkownicy zawsze wiedzieli, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy a jeśli je ujawniamy, to w jakich okolicznościach. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujemy się wykorzystywać zebrane informacje w sposób inny od podanego w czasie ich gromadzenia, poinformujemy o tym użytkowników w wiadomości e-mail. Użytkownicy będą mogli dokonać wyboru, czy chcą zezwolić na wykorzystanie tych informacji w inny sposób. Będziemy wykorzystywali informacje w zgodzie z zasadami zachowania prywatności, które miały zastosowanie w czasie gromadzenia tych informacji.

Copyright 2006 Giant Manufacturing Co. Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Udostępnij

Witryna giant-bicycles.com wykorzystuje pliki cookie. Co to oznacza dla Ciebie?   Close