Skip to main content
TO WIĘCEJ NIŻ TYLKO SPOSÓB, ABY PRZEMIESZCZAĆ SIĘ W TERENIE. TEMPT E+ DAJE CI PRAWDZIWĄ WOLNOŚĆ I RADOŚĆ.

Najważniejsze informacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Najważniejsze informacje

Technologie

Technologia Aluxx
EnergyPak - Side Release
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (HCT)
RideControl ONE
Smart Assist
Syncdrive Core